Morganriks

Resultat morganriks 2011

        

Visningsklasser:     

Jim Sanders poäng står först (sista delpoängen avser utstrålning), Christel Ljungvalls poäng står som nr 2.    

Föl:                  

1.  Copper Breeze (898888=49) (888888=48)           

2.  Rill´s Samuraj (777777=42) (888787=46)               

1-åriga hingstar: 

1. Super A Hopes Don Juan (888888=48) (88777=37)          

2-åriga hingstar:           

1.  IMS Balders Gold (997998=51) (88877=38)           

2.  Escanias Commencement (776777=41) (88888=40)

3.  Escanias Pharazon LT (655666=34) (87889=40)

1-åriga valacker:           

1.  Näsuddens Nocturne Pride (998777=47) (88778=38)           

2.  Escanias Phoenix Gold (877888=46) (87888=39)

3-åriga valacker:           

1.  Tullesbo Marlon King (998888=50) (88888=40)           

2.  Memt Dancin´ McHawk (887888=47)  (87877=37)

1-åriga ston:           

1.  Näsuddens Noray (898888=49) (87778=37)           

2.  Näsuddens Nightwish (887888=47) (88778=38)

3.  Super A Charming Katjing (787878=45) (87878=38)

4.  Tullesbo Nellie O (778777=43) (78877=37)

2-åriga ston:           

1.  Tullesbo Lily Hill (898888=49) (99788=41)           

 2.  Memt Curly Sue (777777=42) (88777 =37)         

 3-åriga ston:           

1.  Näsuddens Lucy in the Sky (988888=49) (88787=38)           

2.  Memt Betty Louisa (778777=43) (88777=37)

Ston 4 år och äldre:           

1.  Näsuddens Jolene (878887=46) (88877=38, AB-premierad)           

2.  N äsuddens Ideal Touch (777788=44) (87787=37)

3.  Milou (878888=47) (88787=38)

4.  Amberfield´s Wishful Thinking (877788=45) (87887=38, B-premierad)

5.  Kurrbodas Flair (887788=46) (87777=36)

6.  Idets Summer Breeze (787777=43) (88877=38)

7.  Rill´s Meant to Be (777777=42) (88787=38)

8.  Hagas Caroline Ingalls (777777=42) (87688=37)

9.  Näsuddens Heartbreaker 071 (766777=40) (88878=39)

10.  Näsuddens Key II My Heart (766777=40) (88887=39

11.  Idets Sudden Storm (767767=40) (78786=36)

12.  Kurrbodas Galadriel (766766=38) (87788=38)

Valacker 4 år och äldre:           

1.  SC Island Centavo (886777=43) (88778=38)           

2.  Skyrock Memphis King 20 (666666=36) (88788=39)

3.  Scandinavian Hawkeye (766777=40) (88787=38)

4.  THMF True Faith 26 (766767=39) (88786=37)

 Tullesbo Cruzado Correll (Utgått)       

 Hingstar 4 år och äldre:           

1.  Näsuddens King of Spades 32 (888888=48) (98887=40)           

2.  Tulles bo Black Montana (787787=44) (88787=38)

3.  Lyckänge Copper Coin 19 (787777=43) (98887=40)

4.  Hagas Farmer Boy 29 (777767=41) (98798=41)

5.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´ (666666=36) (87787=37)

 Bästa Unghingst:     

IMS Balders Gold               

Reserv:      Super A Hopes Don Juan                                                     

Bästa Ungvalack:     

Tullesbo Marlon King              

Reserv:      Memt Dancin´ McHawk                                                    

Bästa Ungsto:      Tullesbo Lily Hill              

Reserv:      Näsuddens Lucy in the Sky                                                    

Bästa Unghäst:      Tullesbo Lily Hill               

Reserv:      IMS Balders Gold                                                    

Bästa vuxen:       Näsuddens King of Spades 32               

Reserv:      Näsuddens Jolene                                                    

Best in Show:      Tullesbo Lily Hill              

Reserv:      Näsuddens King of Spades 32                                                                                                                                                          

Bästa Morgankorsning:    

Ston:                 

1. Godkärras Wilda (morgan-varmblod) (777777=42) (78888=39)    

Valacker:         

1. Näsuddens Lucas (morgan-dartmoor) (888888=48) (88877=38)    

2. Sensation (morgan-connemara) (777777=42) (87787=37)

Bästa Morgankorsning:     

Näsuddens Lucas          

Avelsklass:    

Bästa avelshingst:

 SC Island Centavo      (avkommor: Memt Curly Sue, Tullesbo Black Montana, Tullesbo Lily Hill, Tullesbo Marlon King)          

Bästa avelssto:      Näsuddens Key to My Heart 035      (avkommor: Näsuddens Heartbreaker 071, Näsuddens Key II My Heart, Näsuddens Ideal Touch)

Dressyr (40 m-bana):          

1.  Hagas Farmer Boy 29, Veronica Isaksson, LA:1 (77,37%)          

2.  Näsud dens King of Spades 32, Anneli Sätter-Wangenfors, LB:1 (75,86%)

 3.  Lyckänge Copper Coin 19, Elisa Thorell, LB:1 (75,52%)

 4.  Näsuddens Key II My Heart, Ida Aldernäs, LB:1 (73,79%)

 5.  Kurrbodas Flair, Amanda Nygren, LC:1 (72,59%)

 6.  Näsuddens Jolene, Elisa Thorell, LB:1 (72,41%)

 7.  Skyrock Memphis King 20, Sandra Matsson, LC:1 (70,0%)

 8.  Milou, Vickie Beckman, LC:1 (61,11%)

9.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´, Tina Andersson, LA:1 (59,47%)

10.  Näsuddens Heartbreaker 071, Anneli Sätter-Wangenfors, LB:1 (58,62%)

 11.  Amberfield´s Wishful Thinking, Vanessa Fransson, LB:1 (57,24%)

 12.  SGS GoGo, Ilona Eerola, LC:1 (56,30%)

 13.  Rill´s Meant to Be, Ulrika Hellsten, LC:1 (47,78%)

 14.  Näsuddens Lucas, Mikaela Söderberg, LB:1 (41,72%)

 Kurrbodas Galadriel, Stina Matsson, LC:1 (Utgått)          

Dressyr (60 m-bana):          

1.  Hagas Farmer Boy 29, Veronica Isaksson, LB:3 (75,45%)          

2.  Lyckänge Copper Coin 19, Elisa Thorell, LB:3 (71,21%)

3.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´, Tina Andersson, LB:3 (70,00%)

4.  Näsuddens King of Spades 32, Anneli Sätter-Wangenfors, LB:3 (68,18%)

5.  Falkas Arthur, Eva Kjellström, LB:3 (56,97%)

6.  Näsuddens Heartbreaker 071, Anneli Sätter-Wangenfors, LB:3 (56,06%)

Hoppning I:          

1.  Näsuddens King of Spades 32, Ida Aldernäs, 80 cm (0-0/24,6)          

2.  Lyckänge Copper Coin 19, Anders Thorell, 70 cm (0-0/24,5)

3.  Näsuddens Jolene, Elisa Thorell, 70 cm (0-0/24,6)

4.  Idets Sudden Storm, Linn Syrén, 70 cm (0-4/27,9)

5.  SGS GoGo, Björn Beckman, 60 cm, (0-8/31,1)

6.  Hagas Farmer Boy 29, Björn Beckman, 80 cm (4/1:02,2)

7.  Skyrock Memphis King 20, Sandra Matsson, 70 cm (4/59,9)

8.  Näsuddens Key II My Heart, Ida Aldernäs, 60 cm (4/58,2)

9.  Näsuddens Heartbreaker 071, Anneli Sätter-Wangenfors, 60 cm (4/59,7)

10 .  Näsuddens Lucas, Mikaela Söderberg, 50 cm (29,6/1:54,0)

   Amberfield´s Wishful Thinking, Vanessa Fransson, 70 cm (Utesluten)

   Kurrbodas Flair, Amanda Nygren, 70 cm (Utesluten)

   Kurrbodas Galadriel, Stina Matsson, 50 cm (Utesluten)

   Näsuddens Lucy in the Sky, Mikaela Söderberg, 60 cm (Utesluten)

 Hoppning II:          

1.  Näsuddens King of Spades 32, Ida Aldernäs, 90 cm (0-4/31,5)          

2.  M ilou, Elisa Thorell, 80 cm (0-4/28,7)

3.  Näsuddens Heartbreaker 071, Anneli Sätter-Wangenfors, 80 cm (0-4/40,8)

4.  Skyrock Memphis King 20, Sandra Matsson, 80 cm (0-8/54,8)

5.  Lyckänge Copper Coin 19, Elisa Thorell, 80 cm (0-utesluten)

6.  Hagas Farmer Boy 29, Björn Beckman, 90 cm (4/1:02,0)

7.  Kurrbodas Flair, Amanda Nygren, 80 cm (4/59,7)

8.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´, Tina Andersson, 80 cm (4/1:09,5)

9.  SGS GoGo, Björn Beckman, 70 cm (4/1:08,2)

10.  Idets Sudden Storm, Linn Syrén, 80 cm (8/1:04,8)

   Amberfield´s Wishful Thinking, Vanessa Fransson, 60 cm (Utesluten)

   Falkas Artur, Eva Kjellström, 80 cm (Utesluten)

   Kurrbodas Galadriel, Stina Matsson, 60 cm (Utesluten)

Hunter Pleasure:          

1.  Näsuddens King of Spades 32, Ankie Höglund          

2.  Farceur´s Fool´s Gold, Ingela Isetoft

3.  Skyrock Memphis King 20, Sandra Matsson

4.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´, Tina Andersson

5.  Idets Sudden Storm, Linn Syrén

   Oplacerade:

   Amberfield´s Wishful Thinking, Vanessa Fransson.

   Kurrbodas Galadriel, Stina Matsson.

   Lyckänge Copper Coin 19, Elisa Thorell.

   Näsuddens Key II My Heart, Minna Korpilahti.

   Näsuddens Lucy in the Sky, Mikaela Söderberg.

   SGS GoGo, Ilona Eerola.

   Tullesbo Black Montana, Sara D Alvrud.

   Tullesbo Cruzado Correll, Anne Söderström.

 Trail:           

1.  Hagas Farmer Boy 29, Veronica Isaksson (92)           

2.  NäsuddensKing of Spades 32, Ankie Höglund (90)

3.  Amberfield´s Wishful Thinking, Vanessa Fransson (87)

4.  Näsuddens Jolene, Elisa Thorell (86)

4.  Milou, Vickie Beckman (86)

6.  Näsuddens Lucy in the Sky, Mikaela Söderberg (85)

7.  Skyrock Memphis King 20, Sandra Matsson (84)

8.  Falkas Artur, Åsa Nilsson (81)

9.  Idets Sudden Storm, Linn Syrén (81)

10.  Näsuddens Heartbreaker 071, Anneli Sätter-Wangenfors (80)

11.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´, Tina Andersson (72)

12.  Näsuddens Key II My Heart, Minna Korpilahti (70)

13.  Lyckänge Copper Coin 19, Anders Thorell (69)

14.  Sensation, Matilda Olofsson (57)

15.  THMF True Faith 26, Tina Malmo-Ekbäck (56)

16.  Hagas Caroline Ingalls, Elisa Thorell (50)

Reining (WRAS monster nr 13):          

1.  Näsuddens King of Spades 32, Ankie Höglund (70)          

2.  Näsuddens Jolene, Elisa Thorell

     Lyckänge Copper Coin 19, Anders Thorell (Utesluten)          

Western Riding (WRAS monster nr 10):          

  1. Näsuddens King of Spades 32, Ankie Höglund (68)          

Näsuddens Jolene, Elisa Thorell (Utesluten)

 Western Pleasure:          

1.  Farceur´s Fool´s Gold, Ingela Isetoft          

2.  Scandinavian Hawkeye, Christina Bucht          

3.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´, Tina Andersson

4.  Näsuddens Jolene, Elisa Thorell

5.  Näsuddens Heartbreaker 071, Anneli Sätter-Wangenfors

6.  Tullesbo Black Montana, Sara D Alvrud

Precisionskörning:          

1.  Hagas Farmer Boy 29, Veronica Isaksson-Lidén, MSV (0-0/1:04,30)          

2.  Scandinavian Hawkeye, Christina Bucht, Lätt (4/1:48,23)

3.  Lyckänge Copper Coin 19, Anders Thorell, Lätt (4/1:55,66)

Pleasure-körning:          

1.  Hagas Farmer Boy 29, Veronica Isaksson-Lidén          

2.  Lyckänge Copper Coin 19, Helena Thorell

3 .  Scandinavian Hawkeye, Christina Bucht

Tömkörning dressyr: Unghästar 1-3 år:          

1.  Godkärras Wilda, Sara Lönnberg (112)          

2.  Escanias Commencement, Tina Andersson (106)

3.  Memt Dancin´ Mc Hawk, Anna Althén (105)

4.  Näsuddens Lucy in the Sky, Mikaela Söderberg (100)

5.  Memt Betty Louisa, Anna Wegestål (84)

6.  Escania´s Pharazon LT, Tina Andersson (83)

7.  Escania´s Phoenix Gold, Jessica Elofsson (82)

    Memt Curly Sue, Anna Wegestål (Utesluten)

Tömkörning dressyr: Vuxna:          

1.  Skyrock Memphis King 20, Sandra Matsson (121)          

2.  Falkas Arthur, Åsa Nilsson (118)

3.  Rill´s Meant to Be, Björn Beckman (111)

4.  THMF True Faith 26, Tina Malmo-Ekbäck (106)

5.  Näsuddens Key II My Heart, Minna Korpilahti (80)

Trail-in-hand:           

1.  Godkärras Wilda, Sara Lönnberg (105)          

2.  Näsuddens Lucy in the Sky, Mikaela Söderberg (97)

3.  Näsuddens Nocturne´s Pride, Sara Lönnberg (91)

3.  Memt Betty Louisa, Anna Wegestål (91)

5.  Memt Dancin´ Mc Hawk, Anna Althén (90)

6.  Näsuddens Noray, Mikaela Söderberg (89)

7.  Memt Curly Sue, Anna Wegestål (88)

8.  Näsuddens Lucas, Madelene Jonsson (81)

9.  Escania´s Pharazon LT, Sara D Alvrud (79)

10.  Escania´s Phoenix Gold, Jessica Elofsson (75)

11.  Escania´s Commencement, Tina Andersson (72)

12.  Näsuddens Nightwish, Anneli Sätter-Wangenfors (68)

13.  IMS Balders Gold, Alecia Irons-Lindqvist (60)

14.  Tullesbo Nellie O, Maria Johansson (57)

15.  Super A Hopes Don Juan, Anne Söderström (45)

Löshoppning:    

Amberfield´s Dun Heartbreakin´ (7,5-8, Höjd bruksprovspoäng 7,75 p)    

Amberfield´s Wishful Thinking (7,5-7)

Escania´s Commencement (7-6,5)

Escania´s Pharazon LT (7-7)

Escania´s Phoenix Gold (7,5-7, Funktionärernas favorit)

Hagas Caroline Ingalls (7-7)

Hagas Farmer Boy 29 (7-7,5)

Idets Sudden Storm (7-7)

Kurrbodas Flair (7-8)

Kurrbodas Galadriel (7,5-8)

Memt Curly Sue (8-7, Bästa 2-åring)

Memt Betty Louisa (7-7)

Memt Dancin´ Mc Hawk (7-8)

Näsuddens Heartbreaker 071 (7-8)

Näsuddens Ideal Touch (6,5-7)

Näsuddens Jolene (8-8)

Näsuddens Key II My Heart (8-9, Bästa sto)

Näsuddens King of Spades 32 (8,5-9, Bästa Vuxen, Godkänt bruksprov 8,75 p)

Näsuddens Lucy in the Sky (8-7,5, Bästa 3-åring)

Näsuddens Nightwish (7,5-8)

Näsuddens Nocturne´s Pride (7-7)

Näsuddens Noray (8-7, Bästa 1-åring)

Rill´s Meant to Be (7-8, Bästa Ålandshäst)

Scandinavian Hawkeye (8-8)

SC Island Centavo (7-6)

SGS GoGo (7-8)

Skyrock Memphis King 20 (8-8,5)

THMF True Faith 26 (7-7)

Tullesbo Black Montana (7-7, Godkänt bruksprov 7,00 p)

Tullesbo Nellie O (7-7)

Godkärras Wilda (7-6)

Näsuddens Lucas (7-8, Bästa morgankorsning)

SMHF Trophy till Bästa Unghäst Allround:          

1.  Näsuddens Lucy in the Sky, 2008 (57,0)          

2.  Näsuddens Noray, 2010 (41,5)          

3.  Memt Dancin Mc Hawk, 2008 (39,9)

4.  Memt Curly Sue, 2009 (35,5)

5.  Näsuddens Nightwish, 2010 (31,0)

6.  Escania´s Phoenix Gold, 2010 (30,3)

7. Memt Betty Louisa, 2008 (27,1)

8.  Näsuddens Nocturne´s Pride, 2010 (25,5)

9.  Escania´s Commencement, 2009 (23,2)

10.  Escania´s Pharazon LT, 2009 (20,7)

11 .  Tullesbo Nellie O, 2010 (11,5)

SMHF Sport Morgan Trophy:          

1.  Näsuddens King of Spades 32 (98,6)          

2.  Hagas Farmer Boy 29 (85,8)          

3.  Lyckän ge Copper Coin 19 (52,7)

4.  Skyrock Memphis King 20 (47,8)

5.  Näsuddens Jolene (44,6)

6.  Amberfield´s Dun Heartbreakin´ (42,8)

7.  Milou (35,2)

8.  Idets Sudden Storm (31,7)

9.  Näsuddens Heartbreaker 071 (31,4)

10.  Amberfield´s Wishful Thinking (30,1)

11.  Näsuddens Key II My Heart (28,7)

12.  SGS GoGo (15,5)

13.  Scandinavian Hawkeye (10,6)

MSHA Trophy till Bästa Allroundhäst:          

1.  Hagas Farmer Boy (67,6)          

2.  Lyckänge Copper Coin 19 (37,2)         

3.  Scandinavian Hawkeye (11,6)

Bästa handler:      Anneli Sätter-Wangenfors