Kansli och kontakt

Ordförande
Martin P. Holsner
Registrator
Sara D. Alvrud
Ledamöter
Ann-Marie Kossowski
Anne Lagerqvist
Emelie Persson (bitr. ordförande)
Ida Käck
Ingrid Englund
Veronica Johansson (sekreterare)
Kassör
Gunnar Lidmer

Revisorer
Lars Brönning
Vivianne Brönning
Suppleanter
Gunnar Lidmer
Anna Wegestål
Revisorssuppleant
Hans Wegstedt
Valberedningen
Alecia Irons (Sammankallande)
Cajsa Persson
Sara Lönnberg
Sarah Sowid
Rasrepresentant i
avelsvärderingsnämnden:
Carina Nordin
ASHR-representant
Ann-Marie Kossowski
International contact
Alecia Irons

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS STYRELSE

KANSLI

Svenska Morganhästföreningen
Lyngby 171
247 99 Genarp

Tel: +46 (0)702-60 54 69
E-mail: kansli@morganhorse.se

Telefontid: Säkrast vardagar kl. 17.00 – 19.00
Bankgiro: 510-9251

BIC: HANDSESS
IBAN: SE12 6000 0000 0006 8562 4552

KONTAKT

För att kontakta oss kan du skicka ett mail till: kansli@morganhorse.se 

International contacts: Alecia Irons, tel +46 (0)70-2423067. Email: ironwoodmorgans@gmail.com