Kansli och kontakt

Ordförande
Anna Wegestål
Registrator
Sara D. Alvrud
Ledamöter
Alecia Irons
Ann-Marie Kossowski (Vice ordförande)
Emelie Persson
Ida Käck
Ingrid Englund
Susanne Wikerstam (Sekreterare)
Kassör
Gunnar Lidmer

Revisorer
Lars Brönning
Vivianne Brönning
Suppleanter
Gunnar Lidmer
Helena Thorell
Revisorssuppleant
Hans Wegstedt
Valberedningen
Ewa Signahl
Malin Lilja
Margareta Sundman (Sammankallande)
Rasrepresentant i
avelsvärderingsnämnden:
Carina Nordin
ASHR-representant
Ann-Marie Kossowski
International contact
Alecia Irons

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS STYRELSE

KANSLI

Svenska Morganhästföreningen
Lyngby 171
247 99 Genarp

Tel: +46 (0)702-60 54 69
E-mail: kansli@morganhorse.se

Telefontid: Säkrast vardagar kl. 17.00 – 19.00
Bankgiro: 510-9251

BIC: HANDSESS
IBAN: SE12 6000 0000 0006 8562 4552

KONTAKT

För att kontakta oss kan du skicka ett mail till: kansli@morganhorse.se 

International contacts: Alecia Irons, tel +46 (0)70-2423067. Email: ironwoodmorgans@gmail.com