Agria

SMHF:s medlemmar får 10% i rabatt för sina morganhästar som är försäkrade i Agria om de har sitt person- eller organisationsnummer registrerat i SMHF:s medlemsregister.

Medlemsförmån

SMHF:s medlemmar får 10% i rabatt för sin morganhästar som är försäkrade i Agria om de har sitt person- eller organisationsnummer registrerat i SMHF:s medlemsregister.

SMHF kommer att per den 31/12 varje år föra över uppgifter till Agria om de medlemmar som har betalt sin medlemsavgift till SMHF för överförandeåret samt har sitt person- eller organisationsnummer registrerat i SMHF:s medlemsregister. Nästkommande år erhåller medlemen 10% i rabatt för sina Morganhästar som är försäkrade i Agria.

De uppgifter som förs över till Agria är medlemsnummer, namn och person- eller organisationsnummer. Ditt person- eller organisationsnummer skickar du till SMHF:s kassör.

Det kan alltså vara riktigt lönsamt att vara medlem om hästen är försäkrad i Agria!