Avel

Om avelsmenyn

Nytt från och med 2015:

 • Referenshingstar visas som tidigare
 • Det visas endast fullständig information om hingstar för vilka hingstavgift erlagts för innevarande år. Dessa hingstar kan även ses i föreningens årliga hingstkatalog som når alla medlemmar. För hingst som ej erlagt hingstavgift publiceras endast namn och hingsthållare.

Hingstavgiften är för närvarande 450 kronor per år. Kontonummer för inbetalning:se under Kansli. Ansvarig för Avelsmenyn är Minna K. (kontaktas vid frågor)

Avelsmenyn uppdateras löpande och planeras att innehålla följande underrubriker:

 • Avelsinformation
 • Hingstar som för vilka hingstavgift erlagts för innevarande år
 • Referenshingstar (Kastrerade eller avlidna hingstar)
 • Betäckningsstatistik
 • Uppfödare

Hingstarna:

Ny hingst läggs upp när hingstavgift betalas för första gången. Hingstinformationen bör innehålla två bilder. Gärna en uppställningsbild och en aktionbild. Ansvarige för avelsmenyn lägger upp länk till Pedigree Online och hingstens stamtavla om den saknas.

Om hingstägaren önskar kan länkning ske till till följande:

 • Ägarens hingstinformation
 • Ägarens hemsida
 • Hingsten bildgalleri
 • Hingstens avkommas bildgalleri