Nyheter

Rapport från styrelsen

Styrelsen har under den gångna perioden arbetat med ett antal ärenden. Genom en regelbunden rapportering vill vi sprida kunskap och förståelse kring vad som sker i styrelsearbetet.

Frågor som lyfts:

Nytt TR godkänt.
Styrelsen har godkänt ett nytt TR som gäller sedan maj. Styrelsen tackar Riksgruppen för den grundliga genomgången.

ASHR
Ett antal frågor kopplat till vår samarbetsorganisation ASHR har genomarbetats. Bland annat har vi givit ett mandat att tills vidare låta ASHR besluta om att överlåta avelsvärdering vid sommarpremiering till respektive premieringsförrättare, detta för att undvika ev. missar eller förseningar i framtiden. Utöver detta har en ny process för att årligen fastställa domarlista av godkända domare skapats.

Hingstpaketet
Detta erbjudande har lyfts flertalet gånger och en ny plan för hur SMHF skall bidra med hingstexponering skall tas fram. Har du tankar eller idéer så är du välkommen att höra av dig till Gunnar Lidmer eller Veronica Johansson i styrelsen, du kan även skicka mail till kansli@morganhorse.se

Medlemsvård
Ett beslut om att genomföra en första aktivitet i frågan har fattats och vidare kommunikation kommer att komma i våra kanaler.

Redaktion till Morganbladet
I dagsläget är det väldigt få som deltar i arbetet kring Morganbladet. Vi har ett behov av att sätta upp en grupp som tillsammans gör det enkelt att få ut ett Morganblad. Kontakta Anna Wegestål eller styrelsen om du vill bidra till vår egna redaktion med text, bild eller annat. Du kan även skicka mail till kansli@morganhorse.se

Inventeringslistan
Styrelsen efterfrågar alla som vet om de har något som tillhör SMHF i sin besittning. Meddela i så fall styrelsen så vi får göra en översyn över alla tillgångar som föreningen har.