Nyheter

Ansökan om Stimulansbidrag

Hej Regioner!
Glöm inte att skicka in er Verksamhetsberättelse för 2019 samt Verksamhetsplan 2020 senast 15 februari för att kunna söka stimulansbidraget.
Maila det till kansli@morganhorse.se