Nyheter

Träna din häst som Ulla-Carin tränade polishästen Utter

Region Mitt hälsar alla välkomna till en heldag på Näsudden den 11 maj!

Vi inleder på förmiddagen med en teoretisk genomgång där Ulla-Carin berättar om sin träningsfilosofi. Lunch och efterföljande grupper efter önskemål, med utgångspunkt i hästens utbildningsnivå.

Vi avslutar dagen med gemensam middag, och passar samtidigt på att förkovra oss i ämnet Morganhästens Historia – årets tema!

För mer information och anmälan – kontakta regionansvarig Pernilla Malmborg: pernilla.malmborg@hotmail.com