Bli medlem

Välkommen som medlem i Svenska Morganhästföreningen!

Morganhästen är verkligen en av de vackraste, mångsidigaste och historiskt rikaste raserna i världen. Vi är stolta över Morganhästens förflutna, nutid och framtid i Sverige – och vi vill gärna dela det med dig.

Svenska Morganhästföreningen strävar efter att föra rasen framåt och erbjuder spännande aktiviter och tjänster för alla våra medlemmar. Medlemskap i SMHF kan gynna dig på otaliga sätt, både i aveln och sporten.

Vi hoppas att du tar dig tid att kolla in alla fördelar och hur ditt medlemskap kan bidra till att bevara, främja och vidareutveckla rasen för kommande generationer.

SMHF vill välkomna dig till en värld med Morganhästar genom vårt medlemskap. Ett medlemskap i SMHF är en perfekt gåva för Morganentusiasten i din familj, och erbjuder en rad möjligheter för hästvänner – både unga och gamla. Och kom ihåg, du behöver inte äga en häst för att gå med i SMHF, allt du behöver är kärleken till dessa fantastiska Morgans.

Medlemsavgifter:
Senior 300 kr
Familj/Företag 400 kr
Junior, studerande och pension är 200 kr
Ständig medlem, senior: 3 000 kr, familj/företag: 4 000 kr

Förstagångsmorganägare får första medlemsåret gratis!

Junior är man t.o.m. det år som man fyller 18.
Ålderspensionär är man fr.o.m det år man fyller 65.
Studerande skall ha giltigt studieintyg.

Bli medlem genom att sätta in pengar på:

Bankgiro: 510-9251
eller
Swish: 123 544 54 08

Ange namn + medlemsavgift / ny medlem
Skicka dina kontaktuppgifter till kansli@morganhorse.se

För våra utländska medlemmar gäller från 2014-11-20:
For our foreign members from 2014-11-20:
BIC: HANDSESS
IBAN: SE12 6000 0000 0006 8562 4552

Kassör: Gunnar Lidmer

 

Vad får jag för min medlemsavgift?

Här är en kort lista med fördelar:

  • Fyra nummer per år av föreningens nyhetsblad, Morganbladet.
  • Du har dessutom, oavsett om du har en renrasig morgan eller en korsning som är registrerad i SMHF, rabatt på din hästförsäkring med försäkringsbolaget Agria.
  • Du kan deltaga med din häst på MorganRiks, föreningens stora utställning/show som hålls varje sommar.
  • En röst i föreningens framtid genom att rösta och delta i aktuella frågor.
  • Det finns möjlighet för den som är intresserad att aktivt delta i styrelsearbete – både på regional och nationell nivå.
  • En investering i framtiden för rasen, du hjälper till att bevara, främja och vidmakthålla Morganhästen framförallt i Sverige – men även i förhållande till Europa och rasens moderland USA.
  • Möjlighet att delta i aktiviteter på regional nivå – utbildningar med och utan häst, clinics och medlemsmöten.
  • Gratis försäljningsannonser på både vår hemsida och i Morganbladet.
  • Möjlighet för dig som uppfödare och/eller hingsthållare att marknadsföra dig och ditt hästmaterial på vår hemsida och i Morganbladet.
  • Uthyrning av videofilmer för den som vill utöka sina kunskaper om rasen.

Vi tillhandahåller Morganshopen – där du som medlem kan investera i många aktuella produkter med fokus på Morganhästen.

SMHF:s strävar efter att möta behoven hos varje Morganhästentusiast! Vi önskar dig varmt välkommen till föreningen!