Kansli och kontakt

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS STYRELSE

Ordförande
Anna Wegestål
Registrator
Sara D. Alvrud
Ledamöter
Sara D. Alvrud
Ingrid Englund
Susanne Fallenius
Mikaela Hoff
Alecia Irons
Ann-Marie Kossowski (Vice ordförande)
Susanne Wikerstam (Sekreterare)
Kassör
Åse Hagberg

Revisorer
Lars Brönning
Vivianne Brönning
Suppleanter
Åse Hagberg
Alva Berglund
Revisorssuppleant
Hans Wegstedt
Valberedningen
Emelie Persson (Sammankallande)
Malin Lilja

Rasrepresentant i
avelsvärderingsnämnden
Carina Nordin

KANSLI

Svenska Morganhästföreningen
Lyngby 171
247 99 Genarp

Tel: 0702- 60 54 69
E-mail: kansli@morganhorse.se

Telefontid: Säkrast vardagar 17.00 – 19.00.
Bankgiro: 510-9251

BIC: HANDSESS
IBAN: SE12 6000 0000 0006 8562 4552

KONTAKT

För att kontakta oss kan du skicka ett mail till kansli@morganhorse.se.