Avel

Om avelsmenyn

Nytt från och med 2015:

 • Referenshingstar visas som tidigare
 • Det visas endast fullständig information om hingstar för vilka hingstavgift erlagts för innevarande år. Dessa hingstar kan även ses i föreningens årliga hingstkatalog som når alla medlemmar. För hingst som ej erlagt hingstavgift publiceras endast namn och hingsthållare.

Hingstavgiften är för närvarande 450 kronor per år. Kontonummer för inbetalning: se under Kansli.

Avelsmenyn uppdateras löpande och planeras att innehålla följande underrubriker:

 • Avelsinformation
 • Hingstar som för vilka hingstavgift erlagts för innevarande år
 • Referenshingstar (Kastrerade eller avlidna hingstar)
 • Betäckningsstatistik
 • Uppfödare

Hingstarna:

Ny hingst läggs upp när hingstavgift betalas för första gången. Hingstinformationen bör innehålla två bilder. Gärna en uppställningsbild och en bild i rörelse. Ansvarig för avelsmenyn lägger upp länk till Pedigree Online och hingstens stamtavla om den saknas.

Komplettera gärna med länkar till följande:

 • Ägarens hingstinformation
 • Hingsthållarens hemsida
 • Film på hingsten
 • Hingsten bildgalleri
 • Hingstens avkommas bildgalleri