Nyheter

SMHF Avelsutbildning

Var kommer vi ifrån, Var är vi, och Vart är vi på väg?
Morganhästen förr, nu och i framtiden!

Det finns många frågor att diskutera och lära sig mer om, frågor som är av yttersta vikt för Morganhästens framtid i Sverige, Europa och i världen i stort. I och med rasens ökade popularitet här i Sverige och i Europa, har vi ett ansvar för rasens fortlevnad. Svenska Morganhästföreningen är i grunden en avelsförening. Genom att utbilda föreningens uppfödare, hästägare och medlemmar, kan vi tillsammans på bästa sätt kan driva aveln av denna fantastiska lilla häst vidare – och det helst utan bråk om vilka blodslinjer och familjer som är “bäst” (läs- ”mest” Morgan). Självklart skall all avel, här i Europa som i övriga världen överensstämma med de avelsmål och den rasbeskrivning som moderföreningen i USA utformat. Typen är oerhört viktig, därom är alla överens. Det ska synas utanpå att det är en Morganhäst och ingenting annat. Målet är alltså att föda upp en häst som är så lik en hingst som levde för 230 år sedan, samtidigt som vi vill anpassa våra hästar till de något annorlunda användningsområden dagens hästar har

Nu ligger Del 2 på vår hemsida, du hittar den i sidolisten.

I år är temat Bedömning, du lägger själv upp hur du vill arbeta med detta tema – själv eller i sällskap av andra!

Passa på att använda vårt nya diskussionsforum som finns här på hemsidan.