Nyheter

Styrelsen 2024

Idag har årsmötet genomförts på Bauergården i Gränna. Vi hade deltagare såväl på plats som digitalt.
Följande styrelse har nu valts:

Ordförande: Martin P. Holsner
Ledamot:
Ann-Marie Kossowski
Anne Lagerqvist
Emelie Persson (bitr. ordförande)
Ida Käck
Ingrid Englund

Veronica Johansson (sekreterare)

Suppleant:
Gunnar Lidmer (kassör)
Anna Wegestål
Revisorer: Lars och Vivi Brönning
Revisorsuppleant: Hans Wegstedt
Valberedning: Alecia Irons (sammankallande), Cajsa Persson, Sara Lönnberg och Sarah Sowid.