Kvalitetsbedömning,  Nyheter

Resultat 24 oktober SMHF Mitt

FÖL
*Näsuddens Alpha 8-7-8-7-8-8 = 46p

2-ÅRINGAR
*Gingers Sweet Chili 8-8-7-8-7 = 38p Löshoppning 6-6
*Thorells Zootopia 7-7-7-8-7 = 36p Löshoppning 6-6

4-ÅRINGAR
*Näsuddens Talisman 7-7-7-8-6 = 35p Löshoppning 5-5
*Näsuddens Top of Life 8-8-7-8-7 = 38p (Klass 1)
Gångarter 7-6-8-7 = 28p Löshoppning 6-7
*Näsuddens Treasure 8-8-7-7-7 = 37p
*Näsuddens True Love 8-8-7-8-8 = 39 (Klass 1)
Gångarter 8-8-6-6 = 28p Löshoppning 6-7
*Trobadour of Näsudden 8-8-7-7-7 =37p
Gångarter 8-8-9-8 = 33p (Gångartsdiplom) Löshoppning 8-8 (Löshoppningsdiplom)

6-ÅRINGAR
*Landways Roze Pringle 8-8-7-7-8 = 38p Hoppning 7-7
*Näsuddens Radioactive Boy 40 9-8-7-8-7 =39p Hoppning 8-9 (Hoppdiplom)