Nyheter

Agria lanserar Agria Vårdguide för digital veterinärvårdsrådgivning

Nu lanserar Agria Djurförsäkring appen Agria Vårdguide, för digital veterinärvårdsrådgivning i egen regi. Tanken är att fler hästägare ska upptäcka hur tryggt och enkelt det är att använda digital veterinärvårdsrådgivning vid lindrigare skador och sjukdomar. Appen finns tillgänglig för nedladdning från och med söndagen den 6 september.


Via appen Agria Vårdguide bokar hästägare digitala möten med veterinär för en första medicinsk bedömning av ett sjukdomssymtom eller en skada. Beroende på diagnos får hästägaren veterinärvårdsrådgivning om hemmavård eller hänvisas till att kontakta en fysisk klinik.

– Vår passion är fler friska, hållbara hästar! Med den nya appen Agria Vårdguide vill vi att fler hästägare ska upptäcka hur tryggt och enkelt det är med digital veterinärvård vid lindrigare skador och sjukdomar, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Agria var pionjär inom veterinärvårdsrådgivning på distans med Agria Telefonveterinär redan för 30 år sedan. Under de senaste åren har Agrias kunder haft tillgång till motsvarande tjänst via externa leverantörer, men tar nu över tjänsten i egen regi.

Agria förvärvar Vethem
En av leverantörerna som Agria har samarbetat med sedan februari 2019 är Vethem. Agria har nu förvärvat Vethem för att kunna erbjuda digital veterinärvårdsrådgivning via appen Agria Vårdguide. Förvärvet ger Agria tillgång till företagets strukturer och know-how. Därmed säkrar Agria en långsiktigt hållbar lösning av digital veterinärvårdsrådgivning till djurägare.

Om appen Agria Vårdguide
Vilken typ av skador kan hästägare få hjälp med? Många lindrigare skador som exempelvis mindre sårskador, mugg, svullnader, ögoninflammationer, överben och vissa problem med hovar kan efter veterinärvårdsrådgivning från Agria Vårdguides veterinärer vårdas av hästägaren hemma i stallet. Vid enklare fall av hältor kan hästen få en första bedömning. Vid behov hänvisas hästen vidare till en fysisk hästklinik för ytterligare vård. Vid akuta fall ska alltid en klinik eller ambulerande veterinär kontaktas.

Hästveterinärerna på Agria Vårdguide har hög tillgänglighet och hästägaren får kostnadsfri veterinårvårdsrådgivning alla dagar i veckan. En annan fördel med digital veterinärvårdsrådgivning är att hästen slipper åka in till en klinik och därmed undvika stress, risken i trafiken och att komma till en ny miljö där också smittorisken från andra hästar är större.

Veterinärerna på Agria Vårdguide har hög tillgänglighet och hjälper hästägare alla dagar i veckan. Tjänsten är bemannad mellan klockan 7.00-24.00. Hästägaren laddar ned appen och registrerar sig, bokar mötet i appen och väljer sedan videosamtal eller telefonsamtal.

Samtalet är kostnadsfritt och utan begränsat antal för kunder i Agria. Andra djurägare är välkomna att använda tjänsten mot betalning – 320 kr per samtal dagtid, 500 kr per samtal kvällar och helger.

www.agria.se